KONTAKT

W celu uzyskania dodatkowych informacji i ustalenia warunków współ‚pracy zapraszamy do bezpo¶redniego kontaktu z naszym biurem:

Biuro Rachunkowe Fechner i Wspólnicy Sp. z o.o.

ul. Staroł‚ęcka 38, 61-361 Poznań

tel. / fax: 061 8878 084
tel.kom: 603 477 957

e-mail:biuro@fechner.pl

NIP: 7822348371
REGON: 300246677

S±d Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział‚ Gospodarczy
kapitał‚ zakł‚adowy: 50 000,00PLN
KRS 0000252977

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr 3400

Biuro Rachunkowe Fechner i Wspólnicy Poznań | tel. 061 8878 084 | biuro@fechner.pl
Copyright © 2006 Fechner i Wspólnicy Biuro Rachunkowe Poznań„ | mapa strony | webdesign